BỘ BÀN GHẾ QUỐC NGHÊ ĐỈNH BB26BỘ BÀN GHẾ QUỐC NGHÊ ĐỈNH BB26BỘ BÀN GHẾ QUỐC NGHÊ ĐỈNH BB26BỘ BÀN GHẾ QUỐC NGHÊ ĐỈNH BB26
BỘ BÀN GHẾ QUỐC NGHÊ ĐỈNH BB26 BỘ BÀN GHẾ QUỐC NGHÊ ĐỈNH BB26 BỘ BÀN GHẾ QUỐC NGHÊ ĐỈNH BB26BỘ BÀN GHẾ QUỐC NGHÊ ĐỈNH BB26

BỘ BÀN GHẾ QUỐC NGHÊ ĐỈNH BB26

Giá: Liên Hệ

Hotline: 091.3384.999 - 0913.346.018

Chi tiết sản phẩm

* Bộ 6 món, cột 12 cm

Bàn + đoản + 2 ghế đơn + bàn nách + đôn

Gỗ Hương Vân:  29.500.000 VNĐ

Gỗ hương đỏ:    44.600.000 VND.

* Bộ 12 món, cột 12 cm

Bàn + đoản + 4 ghế đơn + 2 đôn cao + 2 bàn nách + 2 đôn thấp

Gỗ Hương vân: 47.000.000 VND

Gỗ Hương đỏ: 68.000.000 VND

Sản phẩm liên quan

KỆ TIVI BB38

KỆ TIVI BB38

6.800.000 vnd

KỆ TIVI BB215

KỆ TIVI BB215

14.500.000 VNĐ

TỦ QUẦN ÁO BB08

TỦ QUẦN ÁO BB08

14.800.000 VND

TỦ QUẦN ÁO BB07

TỦ QUẦN ÁO BB07

35.100.000 vnd

TỦ TRANG TRÍ BB23

TỦ TRANG TRÍ BB23

11.500.000 VND

TỦ RƯỢU BB37

TỦ RƯỢU BB37

5.600.000 VND

KỆ TIVI BB32

KỆ TIVI BB32

7.800.000 VND

KỆ TIVI BB06

KỆ TIVI BB06

11.800.000 vnd

TỦ QUẦN ÁO BB09

TỦ QUẦN ÁO BB09

12.800.000 VND

KỆ TIVI BB31

KỆ TIVI BB31

13.800.000 VND

TỦ RƯỢU BB36

TỦ RƯỢU BB36

5.800.000 VND